Ondanks onze zorgvuldigheid garanderen wij niet dat deze website vrij is van onnauwkeurigheden, fouten, virussen, en dergelijke. Fotopuzzelshop.nl behoudt zich het recht voor om de content op ieder gewenst moment zonder kennisgeving te wijzigen. U bent als enige verantwoordelijk voor het gebruik van deze informatie.

Fotopuzzelshop.nl is niet aansprakelijk voor de juistheid, volledigheid of effectiviteit van de informatie noch van de aangeboden producten op deze site. Fotopuzzelshop.nl is niet aansprakelijk voor eventuele directe schade, gevolgschade of bijkomende schade, met inbegrip van doch niet beperkt tot winstderving of verlies van inkomsten, onderbreking van de bedrijfsvoering en/of gegevensverlies als gevolg van of in verband met het gebruik van, het onvermogen tot gebruik van, of het als uitgangspunt gebruiken van de content op deze site.

Deze website bevat merken en werken die beschermd zijn door diverse rechten van intellectueel eigendom. Alle auteursrechten en andere rechten op alle teksten, afbeeldingen en andere materialen op deze site zijn eigendom van Fotopuzzelshop.nl of derden.

Best verkocht
Foto puzzel 1000 stukjes
Foto puzzel 1000 stukjes
Onze prijs: € 24,90
Eigen puzzel maken 300 stukjes
Eigen puzzel maken 300 stukjes
Onze prijs: € 18,90
Fotopuzzel zelf maken 100
Fotopuzzel zelf maken 100
Onze prijs: € 16,90