Algemene voorwaarden

1. Voorwaarden
Als u deze website bezoekt, stemt u in met de Algemene Gebruiksvoorwaarden ervan, met alle geldende wetten en regels en stemt u ermee in dat u verantwoordelijk bent voor het naleven van de lokale wetten. Als u niet instemt met deze voorwaarden, mag u deze website niet bezoeken of gebruiken. Het materiaal op deze website is beschermd door copyright- en handelsmerkwetten.

2. Gebruikslicentie
U krijgt de toestemming om tijdelijk een kopie van het materiaal (informatie of software) op de website van VENUS PUZZLE s.r.o. te downloaden voor persoonlijk, niet-commercieel tijdelijk gebruik. Dit is het tijdelijke toekennen van een licentie, geen overdracht van eigendom, en onder deze licentie mag u het volgende NIET:
het materiaal wijzigen of kopiëren;
het materiaal gebruiken voor commerciële doeleinden of voor publiek vertoon (commercieel of niet-commercieel);
proberen softwaren op de website van VENUS PUZZLE s.r.o. te decompileren. Ook reverse engineering is verboden;
copyright of andere eigendomsvermeldingen van het materiaal verwijderen; of
het materiaal overdragen aan iemand anders of het materiaal op een andere server 'mirroren'.
Deze licentie wordt automatisch beëindigd als u een of meerdere van deze beperkingen overtreedt en kan op eender welk moment beëindigd worden door VENUS PUZZLE s.r.o. Als u het materiaal heeft bekeken of als u de licentie heeft beëindigd, vernietigt u het gedownloade materiaal dat in uw bezit is, zowel elektronisch als in gedrukt formaat.

3. Disclaimer
Het materiaal op de website van VENUS PUZZLE s.r.o. wordt 'as is' geleverd. VENUS PUZZLE s.r.o. geeft geen garanties, uitdrukkelijk of geïmpliceerd, en doet hierbij afstand van en sluit alle andere garanties uit, inclusief maar niet beperkt tot geïmpliceerde garanties of voorwaarden voor verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel of het niet-overtreden van intellectueel eigendom of andere overtreding van rechten. Bovendien waarborgt VENUS PUZZLE s.r.o. niet de accuraatheid, de mogelijke resultaten of de betrouwbaarheid van het gebruik van het materiaal op zijn website of anders verband houdend met dergelijk materiaal of op sites die aan deze website verbonden zijn, noch doet hij hier verklaringen over.

4. Beperkingen
In geen geval zijn VENUS PUZZLE s.r.o. of zijn leveranciers aansprakelijk voor schade (inclusief maar niet beperkt tot schade door verlies van gegevens of winstderving, of als gevolg van bedrijfsonderbreking) voortvloeiend uit het gebruik of de onmogelijkheid tot gebruik van het materiaal op de website van VENUS PUZZLE s.r.o., ook als VENUS PUZZLE s.r.o. of een officiële vertegenwoordiger van VENUS PUZZLE s.r.o. mondeling of schriftelijk op de hoogte is gebracht van de mogelijkheid van dergelijke schade. Omdat bepaalde jurisdicties geen beperkingen op geïmpliceerde garanties toestaan, of beperkingen van aansprakelijkheid voor gevolgschade of incidentele schade, zijn deze beperkingen mogelijk niet van toepassing op u.

5. Wijzigingen en Errata
Het materiaal op de website van VENUS PUZZLE s.r.o. kan technische, typografische of fotografische fouten bevatten. VENUS PUZZLE s.r.o. garandeert niet dat het materiaal op de website accuraat, volledig of up-to-date is. VENUS PUZZLE s.r.o. kan eender wanneer en zonder mededeling wijzigingen aanbrengen aan het materiaal op de website. VENUS PUZZLE s.r.o. doet echter geen beloftes om het materiaal bij te werken.

6. Links
VENUS PUZZLE s.r.o. heeft niet alle websites die gelinkt zijn aan zijn website, bekeken en is niet verantwoordelijk voor de inhoud op deze websites. Het opnemen van links betekent niet dat VENUS PUZZLE s.r.o. het gebruik van de website goedkeurt. Het gebruik van dergelijke websites gebeurt op risico van de gebruiker.

7. Copyright van beelden
De klant moet begrijpen dat wij beelden waarop copyright rust, niet kunnen printen op geschenken, geen effecten op beelden of foto's kunnen drukken of herstellen/toepassen, zowel van elektronisch aangeleverde beelden als van beelden die per post zijn verstuurd. Meestal rust op professionele foto's een copyright en kunnen ze alleen gebruikt worden mits toestemming, waarvoor vaak betaald moet worden. Illegale reproductie kan leiden tot wettelijke vervolging door de fotograaf. Als u ons foto's opstuurt voor restauratie of reproductie als een fotogeschenk, bevestigt u dat er geen copyright op rust. We zijn niet aansprakelijk tegenover u of een derde partij voor het overtreden van de wet op copyright, ook als dat verlies of die schade te voorzien was of als de mogelijkheid daartoe onder de aandacht werd gebracht van Venus Puzzle.
U bent aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit een copyrightclaim.

8. Wijzigingen gebruiksvoorwaarden voor de website
VENUS PUZZLE s.r.o. kan de gebruiksvoorwaarden voor de website op eender welk moment en zonder mededeling wijzigen. Als u deze website gebruikt, stemt u ermee in dat u gebonden bent door de huidige versie van de Gebruiksvoorwaarden.

9. Geldende wetten
Claims over de website van VENUS PUZZLE s.r.o. vallen onder de wetten van de EU en van Slovakije, ongeacht een eventueel conflict met de voorzieningen in de wet.
Algemene voorwaarden voor het gebruik van een website.

10. Verzending en douane
Douane- en invoerrechten zijn altijd de verantwoordelijkheid van de ontvanger. De ontvanger kan importtaksen of invoerrechten moeten betalen zodra een zending uw land binnenkomt. Volgens onze ervaring worden er op 'kartonnen puzzels' in Europa, de VS en Canada geen invoerrechten betaald. Bijkomende douanekosten moeten worden betaald door de klant, aangezien wij geen zicht hebben op deze kosten. Het douanebeleid verschilt sterk van land tot land; neem contact op met de lokale douanediensten als u meer informatie wenst.

Bedrijfscontacten:

VENUS PUZZLE s.r.o.
Soblahov 480
913 38 Soblahov
Slowakije

url NL: www.fotopuzzelshop.nl
url BE: www.venuspuzzle.be
ID: 44690347
tel: +421949 515910